Zakres usług szkoleniowych i pomocniczych


 

UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE

 

 • ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych , UFG i PBUK - umowa ubezpieczenia
 • ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK - likwidacja szkód komunikacyjnych i szkód z ubezpieczenia OC rolników indywidualnych
 • ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK - likwidacja szkód zagranicznych
 • zasady ustalania odpowiedzialnosći cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego
 • przepisy przydatne przy obsłudze szkód komunikacyjnych OC - kodeks cywilny, ustawa o działałnosci ubezpieczeniowej, ustawa o VAT, przepisy podatkowe, kodeks karny, prawo o ruchu drogowym itp.,

 

SZKODY MAJĄTKOWE

 

 • obsługa komunikacyjnych szkód majątkowych
 • rozliczanie dodatkowych kosztów - utracone dochody, uracone korzyści,  pojazd zastępczy, handlowy ubytek wartości części, koszty holowania, parkowania itp.
 • obsługa innych rodzajów szkód majątkowych,
 • przepisy przydatne przy obsłudze szkód komunikacyjnych i majątkowych - kodeks cywilny, ustawa o działalności ubezpieczeniowej, ustawa o VAT, przepisy podatkowe, inne,
 • praktyczne zastosowanie stanowiska sądów powszechnych i Sądu Najwyższego w róznorodnych kwestiach

 

SZKODY NA OSOBIE

 

 • obsługa szkód osobowych z każdego rodzaju ubezpieczenia OC
 • obsługa rent z ubezpieczenia OC
 • przegląd orzecznictwa sądowego
 • przepisy przydatne przy obsłudze szkód na osobie -  kodeks cywilny, ustawy podatkowe, przepisy karne itp.
 • opiniowanie zgłoszonych roszczeń dotyczących utraconych dochodów i utraconych korzyści
 • recenzowanie opinii biegłych w procesach sądowych dotyczących utraconych dochodów i korzyści

 

KONTROLA SZKÓD I INNE DZIAŁANIA POMOCNICZE:

 • kontrola (audyt) szkód pod kątem wycieków finansowych,
 • opracowywanie wytycznych do obsługi szkód z OC,
 • ocena skuteczności prowadzonych postępowań sądowych i modyfikacja wytycznych dla kancelarii / radców prawnych
 • ocena zakresu niezbędnych dokumentów i dalszego postępowania w sprawie,
 • pomoc przy przygotowaniu uzasadnienia stanowiska
 • pomoc przy rozstrzyganiu kwestii merytorycznych
 • spotkania konsultacyjne na podstawie zadanych casusów