Wydarzenia i aktualności


W dniach 15 - 16.05.2012 odbył się w Warszawie I Kongres Ubezpieczeniowy. Podczas tego kongresu miałam przyjemność poprowadzić panel dyskusyjny dotyczący przyszłosci i problemów dotyczących likwidacji szkód osobowych. Uczestnikami panelu byli przedstawiciele UFG, Rzecznika Ubezpieczonych oraz Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych.

Głównym tematem dyskucji była tematyka dotycząca potrzeby istnienia oraz funkcjonowania tzw. kancelarii odszkodowawczych.  Uczestnicy spotkania nie zgodzili sie z tezą, że winni powstania rynku kancelarii odszkodowawczych są ubezpieczyciele, lecz że raczej przyczyn powstania takiego rynku należy doszukiwać się w obowiazujących przepisach prawa , które bynajmniej nie ułatwiają poszkodowanym skutecznej walki o należne świadczenia przy szkodach osobowych.

Kwestią mocno dyskutowaną była również kwestia honorariów pobieranych przez kancelarie oraz pytanie czy działalność taka powinna być regulowana odpowiednimi przepisami prawa.  Przedstawiciel środowiska pośredników odszkodowawczych nie zanegował takiej potrzeby, a wręcz potwierdził żę sam spotkał sie z przykładami nieprawidłowego działania kancelarii. Przedstawiciel Rzecznika Ubezpieczonych potwierdził, że poszkodowani najczęściej skarżą się na brak kompetencji po stronie pełnomocników oraz na niezrozumiałe zapisy umów.

Na zakończenie uczestnicy panelu wypowiadali się na temat aktualnej linii orzecznictwa w zakresie zadośćuczynienia za krzywdę po śmierci osoby bliskiej. Jedno w tym zakresie jest jasne - jak na razie nie ma bogatego orzecznictwa, a stanowiska sądów są bardzo różne.

Podsumowaniem dla dyskusji było pytanie "co można zmienić w likwidacji szkód"? W tym zakresie pojawiła się kwestia elektronicznego obiegu korespondecji i elektronicznych akt szkodowych. Pytanie tylko czy ubezpieczyciele będa chcieli wierzyć każdemu dokumentowi elektronicznemu?