Szkolenia z ubezpieczeń

Rynek uslug ubezpieczeniowych to nie tylko agenci i ubezpieczyciele. To przede wszystkim Klient, występujący w różnorodnych rolach - ubezpieczajacego, ubezpieczonego ale przede wszystkim poszkodowanego lub uprawnionego do odszkodowania. Miarą sukcesu każdej firmy ubezpieczeniowej, pełnomocnika, brokera, warsztatu, osoby reprezentującej intreresy Klienta jest fachowość i aktualna wiedza praktyczna. A wiedzę w zakresie ubezpieczeń nalezy pielęgnować i stale pogłębiać. By nasze usługi były fachowe, byśmy potrafili zawsze uzasadnić swoje stanowisko.

MBP Szkolenia Ubezpieczeniowe działa od 1 lutego 2012 roku.  Zajmuje się prowadzeniem szkoleń z zakresu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, doradztwem ubezpieczeniowym, krzewieniem wiedzy w zakresie prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, jak również prowadzeniem audytów zarówno procesowych jak i merytorycznych.  Usługi prowadzone są na terenie całej Polski, zgodnie ze zleceniem usługodawcy. Dzięki zróżnicowanym wariantom  i elastyczności oferta szkoleniowa dedykowana jest nie tylko ubezpieczycielom, ale też innym podmiotom rynku ubezpieczeniowego. Oferowany zakres usług jest modyfikowany zgodnie z oczekiwaniami usługodawców.

Miarą sukcesu  MBP Szkolenia Ubezpieczeniowe jest wysoka ocena jakości oferowanych szkoleń, opartych nie tylko na wiedzy teroretycznej,ale też na wieloletniej praktyce prowadzącego w branży ubezpieczeniowej.  Naszym celem jest przekonanie odbiorców szkoleń że prawo ubezpieczeniowe i jego stosowanie nie jest trudne i moze przynieść wiele korzyści zarówno ubezpieczycielom, jak i podmiotom reprezentującym Klienta.

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony i zachęcamy do kontaktu z nami oraz poznania naszej oferty szkolenia z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych.

ilustracja

Opiniowanie roszczeń

Naszą specjalnością jest opiniowanie roszczeń o utracone dochody, utracone korzyści i rentę wyrównawczą. Określamy zakres niezbędnej dokumentacji oraz dokonujemy wyliczeń. Na indywidualne zamówienia dokonujemy oceny możliwości zarobkowych, dokonujemy prognozy utraconych korzyści. Nasza oferta jest unikatowa bo oparta o wieloletnie doświadczenie w likwidacji szkód tego rodzaju. Obejmuje roszczenia dotyczące pracy w Polsce jak i za granicą.

Moduły szkoleniowe

Nasze szkolenia mają charakter zamknięty i budowane są zgodnie z oczekiwaniami Klienta. Z szerokiej tematyki ubezpieczeń wyodrębniliśmy najbardziej popularne moduły szkoleniowe, które mogą być pomocne przy wyborze naszej oferty. Moduły te mogą być modyfikowane zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego. Jeżeli nie znajdą Państwo modułu odpowiadającego Państwa oczekiwaniom - prosimy o kontakt. Przygotujemy ofertę specjalnie dla Państwa.

ilustarcja
ilustracja

Kontrole i wsparcie merytoryczne

Każdy, nawet najbardziej dopracowany proces, czy też przygotowane wytyczne mogą rodzić wewnętrzne zagrożenia dla firmy w postaci wycieków finansowych (lekage). Dlatego niezbędny jest bieżący audyt tych zagrożeń i szukanie nowych rozwiązań. Przedstawiamy Państwu podstawowe obszary w których przeprowadzamy audyty i udzielamy wsparcia merytorycznego. Żadna kontrola wewnętrzna nie zapewni obiektywnej oceny sytuacji - jest to możliwe tylko w drodze audytu zewnętrznego.

Napisz do nas i zaoszczędź czas!

Przejdź do formularza