O firmie


Rynek uslug ubezpieczeniowych to nie tylko agenci i ubezpieczyciele. To przede wszystkim Klient, występujący w różnorodnych rolach - ubezpieczajacego, ubezpieczonego ale przede wszystkim poszkodowanego lub uprawnionego do odszkodowania. Miarą sukcesu każdej firmy ubezpieczeniowej, pełnomocnika, brokera, warsztatu, osoby reprezentującej intreresy Klienta jest fachowość i aktualna wiedza praktyczna. A wiedzę w zakresie ubezpieczeń nalezy pielęgnować i stale pogłębiać. By nasze usługi były fachowe, byśmy potrafili zawsze uzasadnić swoje stanowisko.

 

MBP Szkolenia Ubezpieczeniowe działa od 1 lutego 2012 roku.  Zajmuje się prowadzeniem szkoleń z zakresu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, doradztwem ubezpieczeniowym, krzewieniem wiedzy w zakresie prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, jak również prowadzeniem audytów zarówno procesowych jak i merytorycznych.  Usługi prowadzone są na terenie całej Polski, zgodnie ze zleceniem usługodawcy. Dzięki zróżnicowanym wariantom  i elastyczności oferta szkoleniowa dedykowana jest nie tylko ubezpieczycielom, ale też innym podmiotom rynku ubezpieczeniowego. Oferowany zakres usług jest modyfikowany zgodnie z oczekiwaniami usługodawców.

 

Miarą sukcesu  MBP Szkolenia Ubezpieczeniowe jest wysoka ocena jakości oferowanych szkoleń, opartych nie tylko na wiedzy teroretycznej,ale też na wieloletniej praktyce prowadzącego w branży ubezpieczeniowej.  Naszym celem jest przekonanie odbiorców szkoleń że prawo ubezpieczeniowe i jego stosowanie nie jest trudne i moze przynieść wiele korzyści zarówno ubezpieczycielom, jak i podmiotom reprezentującym Klienta.

 

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony i zachęcamy do  kontaktu z nami.