Blog

umowa

Jak przebiega proces obsługi zgłoszenia roszczenia z umowy ubezpieczenia?

Wykupujemy polisę ubezpieczeniową po to, aby chroniła nas przed konsekwencjami konkretnych zdarzeń losowych. Kiedy pojawia się konieczność skorzystania z praw, jakie przysługują ubezpieczonemu z tytułu umowy z ubezpieczycielem, powstaje tzw. roszczenie ubezpieczeniowe. Jest to nic innego jak prawo do uzyskania odszkodowania. Jak krok po kroku przebiega proces obsługi zgłoszenia roszczenia z umowy ubezpieczenia? Dowiesz się, czytając dalszą część naszego wpisu.

Czytaj więcej

Pracownicy działu back-office

Dlaczego warto podnosić kompetencje pracowników działów back-office-u?

Pracownicy działu back-office nie odpowiadają bezpośrednio za sprzedaż, często wręcz są “niewidoczni” dla klienta, ale odpowiadają za szereg procesów mających kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej

pracownicy

Jak poprawić kompetencje pracowników obsługujących roszczenia ubezpieczeniowe?

Branża ubezpieczeniowa prężnie się rozwija, co powoduje konieczność stałego doskonalenia umiejętności jej pracowników. 

Czytaj więcej