Blog

Szkolenie

Czym jest i jak wygląda szkolenie IDD?

IDD to skrót od Insurance Distribution Directive, nazwy unijnej dyrektywy obowiązującej od 2016 roku, która dotyczy sposobu dystrybucji ubezpieczeń. Celem dyrektywy jest stworzenie warunków, przy których klienci chcący skorzystać z nieobowiązkowych ubezpieczeń mogli świadomie wybrać produkt i korzystać z niego. Znajomość IDD jest niezbędna osobom, które chcą pracować w branży ubezpieczeniowej. Wiedzę w najlepszy sposób może przedstawić szkolenie.

Czytaj więcej

wózek inwalidzki przy młotku sędziowskim

Na czym polega opiniowanie roszczenia z tytułu utraconych dochodów?

Kiedy właściwie możemy mówić o szkodzie w postaci utraconych korzyści i co należ wykazać, by otrzymać roszczenie z tytułu utraconych dochodów? Zerknijmy na prosty przykład, który wyjaśni, dlaczego w wielu sprawach pomoc likwidatora jest niezbędna, do czego potrzebne jest opiniowanie roszczenia z tytułu utraconych dochodów i czemu właściwie proces gromadzenia potrzebnych materiałów jest bardzo pracochłonny?

Czytaj więcej

spotkanie starszych osób z doradcą

Jakie elementy są istotne przy roszczeniu rentowym?

Kiedy zaczynamy szukać w sieci informacji na temat roszczeń rentowych z założeniem, że po prostu dotrzemy do wzorów wniosków i praktycznych wskazówek, czeka nas niepokojąca niespodzianka. W pierwszej kolejności wcale nie trafiamy na zakładki ZUS, tylko do przykładowych orzeczeń i wyroków sądowych w sprawie rent, czy Rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej. Dlaczego?

Czytaj więcej

podpisywanie dokumentów

Czym jest przedawnienie roszczeń?

Przedawnienie to możliwość uchylenia się od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego prawem terminu. To instytucja prawa cywilnego. Ustawa Kodeks cywilny określa termin, który ogranicza lub wyłącza możliwość dochodzenia roszczeń przed sądem. Przedawnieniu ulegają wyłącznie cywilnoprawne roszczenia majątkowe, ale są tu wyjątki, o których jeszcze wspomnimy. Jak rozumieć wygaśnięcie i przedawnienie roszczeń?

Czytaj więcej

podpisywanie umowy z agentem

Jak przygotować roszczenie z umowy ubezpieczenia?

Dobrze sporządzona umowa ubezpieczeniowa pozwala zabezpieczyć się finansowo na wypadek nieoczekiwanych wydarzeń, objętych w owej umowie. Chociaż wykupując polisę, ma się nadzieję na to, że nigdy nie zajdzie potrzeba, by rościć sobie prawa do odszkodowania, to jednak lepiej być zabezpieczonym. Umowa ubezpieczeniowa podpisywana jest w końcu po to, by na wypadek przykrego zdarzenia móc oczekiwać zadośćuczynienia finansowego. Nazywa się je tzw. roszczeniem ubezpieczeniowym.

Czytaj więcej

szkolenie

Na co zwracać uwagę wybierając program szkoleń dla pracowników ubezpieczeniowych?

Ciągłe podwyższanie kwalifikacji jest niezwykle ważne, by z powodzeniem wykonywać swoją pracę. Niektóre profesje nakładają na pracownika wymóg szkoleń, a bez ich ukończenia nie ma możliwości czynnej aktywności zawodowej.

Czytaj więcej

szkolenie

Dlaczego aktualne szkolenia w branży ubezpieczeniowej są ważne dla firmy?

Jak w wielu branżach, tak samo w sprzedaży ubezpieczeń ważne jest ciągłe poszerzanie swoich kompetencji, by wraz ze zdobywanym doświadczeniem być na bieżąco z nowościami, jakie pojawiają się na rynku.

Czytaj więcej

szkolenie

Ile kosztują szkolenia dla pracowników likwidacji szkód?

W firmach ubezpieczeniowych czy kancelariach odszkodowawczych pokutuje wciąż przekonanie, że szkolenia dla pracowników likwidacji szkód nie są potrzebne - bo przecież wszystko jest opisane w procedurach i wytycznych. A jak czegoś nie ma to można się tego dowiedzieć od bardziej doświadczonej koleżanki czy kolegi. 

Czytaj więcej

pracownik

W jaki sposób kompetencje pracowników przekładają się na sukces firmy?

Pracownicy to kapitał każdego przedsiębiorstwa, a podnoszenie ich kwalifikacji to najlepsza inwestycja. Jest to szczególnie ważne w dobie spowolnienia gospodarczego, którego skutki odczuwa obecnie wiele polskich firm.

Czytaj więcej

umowa

Jak przebiega proces obsługi zgłoszenia roszczenia z umowy ubezpieczenia?

Wykupujemy polisę ubezpieczeniową po to, aby chroniła nas przed konsekwencjami konkretnych zdarzeń losowych. Kiedy pojawia się konieczność skorzystania z praw, jakie przysługują ubezpieczonemu z tytułu umowy z ubezpieczycielem, powstaje tzw. roszczenie ubezpieczeniowe. Jest to nic innego jak prawo do uzyskania odszkodowania. Jak krok po kroku przebiega proces obsługi zgłoszenia roszczenia z umowy ubezpieczenia? Dowiesz się, czytając dalszą część naszego wpisu.

Czytaj więcej