Blog

polisa ubezpieczeniowa

Jak weryfikować roszczenia o odszkodowania?

Roszczenia o odszkodowanie są często skomplikowane i wymagają dogłębnej analizy przez specjalistów. W Polsce istnieje wiele firm zajmujących się opiniowaniem roszczeń o odszkodowanie, które pomagają klientom w uzyskaniu sprawiedliwego wynagrodzenia za doznane szkody. W tym artykule przyjrzymy się, jak eksperci opiniują roszczenia o odszkodowanie, na co zwracają uwagę oraz jakie elementy powinny zawierać wnioski o odszkodowanie.

Czytaj więcej

ochrona samochodu

Co trzeba wiedzieć o ubezpieczeniach komunikacyjnych?

W Polsce obowiązek ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej) spoczywa na właścicielu pojazdu mechanicznego. OC pokrywa koszty szkód wyrządzonych przez kierowcę innym uczestnikom ruchu drogowego. Innymi słowy, gdy jesteśmy sprawcą wypadku, nasze ubezpieczenie OC pokryje straty poszkodowanego. Przygotowaliśmy krótki artykule, w którym wyjaśniamy, czy warto rozważyć dodatkowe ubezpieczenia. Tłumaczymy także, czego nasi kursanci dowiadują się na szkoleniach z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych.

Czytaj więcej

szkolenia z prawa ubezpieczeniowego

Jak wyglądają szkolenia z prawa ubezpieczeniowego?

Szkolenia z prawa ubezpieczeniowego są przeznaczone dla profesjonalistów z branży ubezpieczeniowej, prawników, ekspertów ds. ubezpieczeń oraz osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy na ten temat. MBP Szkolenia Ubezpieczeniowe prowadzi profesjonalne szkolenia, których celem jest pomoc klientom w kompleksowym zrozumieniu branży ubezpieczeniowej i jej wymogów prawnych.

Czytaj więcej

szkolenia brokerów ubezpieczeniowych

Jak często należy szkolić agentów i brokerów ubezpieczeniowych?

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń każda osoba, która została wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz każda osoba, wspierająca agenta podczas wykonywania przez niego działalności dystrybucyjnej, jest zobowiązana do regularnego odbywania szkoleń. Jak często należy uczestniczyć w szkoleniach dla agentów i brokerów ubezpieczeniowych? Podpowiadamy.

Czytaj więcej

szkolenie agentów ubezpieczeniowych

Jakie szkolenia obowiązkowo muszą przejść brokerzy ubezpieczeniowi?

Przedstawiciele niektórych zawodów są zobowiązani do odbywania cyklicznego doskonalenia zawodowego. Chodzi oczywiście o stosowne szkolenia, które umożliwiają nabywanie niezbędnych umiejętności, a także uaktualnianie swojego stanu wiedzy. Poniżej dowiesz się, jakie kursy są przeznaczone dla brokerów ubezpieczeniowych.

Czytaj więcej

Szkolenie

Czym jest i jak wygląda szkolenie IDD?

IDD to skrót od Insurance Distribution Directive, nazwy unijnej dyrektywy obowiązującej od 2016 roku, która dotyczy sposobu dystrybucji ubezpieczeń. Celem dyrektywy jest stworzenie warunków, przy których klienci chcący skorzystać z nieobowiązkowych ubezpieczeń mogli świadomie wybrać produkt i korzystać z niego. Znajomość IDD jest niezbędna osobom, które chcą pracować w branży ubezpieczeniowej. Wiedzę w najlepszy sposób może przedstawić szkolenie.

Czytaj więcej

wózek inwalidzki przy młotku sędziowskim

Na czym polega opiniowanie roszczenia z tytułu utraconych dochodów?

Kiedy właściwie możemy mówić o szkodzie w postaci utraconych korzyści i co należ wykazać, by otrzymać roszczenie z tytułu utraconych dochodów? Zerknijmy na prosty przykład, który wyjaśni, dlaczego w wielu sprawach pomoc likwidatora jest niezbędna, do czego potrzebne jest opiniowanie roszczenia z tytułu utraconych dochodów i czemu właściwie proces gromadzenia potrzebnych materiałów jest bardzo pracochłonny?

Czytaj więcej

spotkanie starszych osób z doradcą

Jakie elementy są istotne przy roszczeniu rentowym?

Kiedy zaczynamy szukać w sieci informacji na temat roszczeń rentowych z założeniem, że po prostu dotrzemy do wzorów wniosków i praktycznych wskazówek, czeka nas niepokojąca niespodzianka. W pierwszej kolejności wcale nie trafiamy na zakładki ZUS, tylko do przykładowych orzeczeń i wyroków sądowych w sprawie rent, czy Rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej. Dlaczego?

Czytaj więcej

podpisywanie dokumentów

Czym jest przedawnienie roszczeń?

Przedawnienie to możliwość uchylenia się od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego prawem terminu. To instytucja prawa cywilnego. Ustawa Kodeks cywilny określa termin, który ogranicza lub wyłącza możliwość dochodzenia roszczeń przed sądem. Przedawnieniu ulegają wyłącznie cywilnoprawne roszczenia majątkowe, ale są tu wyjątki, o których jeszcze wspomnimy. Jak rozumieć wygaśnięcie i przedawnienie roszczeń?

Czytaj więcej

podpisywanie umowy z agentem

Jak przygotować roszczenie z umowy ubezpieczenia?

Dobrze sporządzona umowa ubezpieczeniowa pozwala zabezpieczyć się finansowo na wypadek nieoczekiwanych wydarzeń, objętych w owej umowie. Chociaż wykupując polisę, ma się nadzieję na to, że nigdy nie zajdzie potrzeba, by rościć sobie prawa do odszkodowania, to jednak lepiej być zabezpieczonym. Umowa ubezpieczeniowa podpisywana jest w końcu po to, by na wypadek przykrego zdarzenia móc oczekiwać zadośćuczynienia finansowego. Nazywa się je tzw. roszczeniem ubezpieczeniowym.

Czytaj więcej