Jak często należy szkolić agentów i brokerów ubezpieczeniowych?

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń każda osoba, która została wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz każda osoba, wspierająca agenta podczas wykonywania przez niego działalności dystrybucyjnej, jest zobowiązana do regularnego odbywania szkoleń. Jak często należy uczestniczyć w szkoleniach dla agentów i brokerów ubezpieczeniowych? Podpowiadamy.

Obowiązkowe doskonalenie zawodowe w branży ubezpieczeniowej

Branża ubezpieczeniowa od wielu lat dynamicznie się rozwija. Na rynku pojawiło się wiele firm oferujących polisy ubezpieczeniowe, a także firm pośredniczących pomiędzy firmami ubezpieczeniowymi oraz osobami, które chcą skorzystać z ochrony, jaką zapewnia wykupienie ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia budynku, obowiązkowego ubezpieczenia OC i innych rodzajów ubezpieczeń. Przez wiele lat brak było ustawowych rozwiązań, które pozwoliłyby zadbać o jakość usług świadczonych przez agentów i brokerów ubezpieczeniowych. Od 2017 roku wiele się w tej kwestii zmieniło - agenci i brokerzy ubezpieczeniowi są zobowiązani do systematycznego doskonalenia zawodowego.

Jak często trzeba uczestniczyć w szkoleniach dla agentów i brokerów ubezpieczeniowych?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązkowe szkolenia ubezpieczeniowe dla agentów i brokerów powinny odbywać się raz w roku. Szkolenia dla agentów i brokerów ubezpieczeniowych mają na celu podnoszenie kompetencji i zdobywanie nowych umiejętności, dzięki którym możliwe jest efektywniejsze wykonywanie codziennych obowiązków. Co ważne – każdy agent i broker ubezpieczeniowy powinien w skali roku szkolić się przez minimum 15 godzin. Zakres tematyczny szkoleń musi zostać dopasowany do zakresu zadań wykonywanych przez konkretnego agenta lub brokera ubezpieczeniowego.