Określanie możliwości zarobkowych poszkodowanego

W ramach naszej oferty zajmujemy się określaniem możliwości zarobkowych poszkodowanego. Jesteśmy profesjonalistami, których wyróżnia nie tylko doskonała znajomość aktualnych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń, ale także wieloletnie doświadczenie. Podejmujemy się oceny możliwości zarobkowych poszkodowanych na indywidualne zlecenia. Gwarantujemy rzetelną i solidną analizę przedstawionej dokumentacji.

Usługę określania możliwości zarobkowych poszkodowanego świadczymy w ramach opiniowania roszczeń z tytułu renty dotyczących wypadków przy pracy czy wypadków komunikacyjnych.

 

W jakim celu przeprowadza się ocenę możliwości zarobkowych poszkodowanego?

Zgodnie z art. 444 § 1-2 kodeksu cywilnego poszkodowany może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody pokrycia kosztów przygotowania do innego zawodu, jeśli wskutek doznanego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia jest zmuszony do zmiany pracy zarobkowej. Ponadto ma prawo ubiegać się o rentę wyrównawczą, jeżeli w związku z wypadkiem utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo gdy uległy zmniejszeniu widoki powodzenia na przyszłość.

Określenie możliwości zarobkowych ma więc na celu stwierdzenie, czy doznane obrażenia doprowadziły do utraty bądź pomniejszenia przychodu i czy będą miały wpływ na dalszą działalność zawodową, a tym samym przyszłe zarobki. Należy więc określić, czy wypadek spowoduje u poszkodowanego utrudnienia na rynku pracy w przyszłości, np. w utrzymaniu obecnej posady, ubieganiu się o nową czy otrzymaniu awansu.

Jeśli są Państwo zainteresowani usługą z zakresu określania możliwości zarobkowych poszkodowanego, zapraszamy do kontaktu. Z przyjemnością udzielimy dodatkowych informacji dotyczących naszej oferty.