Opiniowanie roszczeń z tytułu renty

 

Wykonujemy opiniowanie roszczeń z tytułu renty dla osób niezdolnych do pracy, całkowicie niezdolnych do pracy oraz częściowo niezdolnych do pracy. W pierwszym przypadku osoba straciła możliwość wykonywania pracy zawodowej ze względu na niekorzystne warunki zdrowotne. Osoba całkowicie niezdolna do pracy to osoba niemająca możliwości wykonywania jakiejkolwiek pracy, zaś osoba częściowo niezdolna do pracy nie jest w stanie wykonywać pracy zgodnie ze swoimi kwalifikacjami.

Sprawdzamy, czy we wniosku o przyznanie renty znajdują się niezbędne informacje poparte odpowiednimi dokumentami. Roszczenia z tytułu renty to czasochłonne roszczenia, a ich opiniowanie wymaga czasu. To samo dotyczy opiniowania roszczeń o odszkodowanie i związanym z tym określaniem możliwości zarobkowych poszkodowanego. Sprawdzamy, czy dane roszczenie z tytułu renty posiada pełną dokumentację okresów składkowych i nieskładkowych. W razie potrzeby wskażemy brakujące środki dowodowe i pomożemy sporządzić roszczenie, które pozwoli uzyskać konsekwencje satysfakcjonujące dla klientów.