Opiniowanie roszczeń z umów ubezpieczenia

Zajmujemy się opiniowaniem roszczeń z umów ubezpieczenia. W przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego i szkody objętej ochroną ujętą w warunkach polisy ubezpieczony ma prawo do zadośćuczynienia finansowego. Aby otrzymać świadczenie wynikające z umowy, musi jednak w prawidłowy sposób przygotować dokument roszczenia ubezpieczeniowego. Stanowi on podstawę rozpatrzenia sprawy i zostaje poddany opiniowaniu mającym na celu stwierdzenie, czy osobie ubezpieczonej rzeczywiście przysługuje odszkodowanie.

 

Na czym polega opiniowanie roszczeń z umowy ubezpieczenia?

Zakres naszych usług jest bardzo szeroki – zajmujemy się m.in. określaniem możliwości zarobkowych poszkodowanego i zapewniamy także kompleksową obsługę dotyczącą opiniowania roszczeń z umów ubezpieczenia. Udzielamy pomocy na każdym etapie: zgłoszenia roszczenia, złożenia pozwu przez poszkodowanego, a także podczas trwania procesu i w przypadku apelacji. Określamy, czy dokumentacja jest kompletna, prawidłowo uzupełniona i potwierdza m.in. tożsamość ubezpieczonego, jego prawo do otrzymania świadczenia oraz fakt wystąpienia zdarzenia i szkody ubezpieczeniowej. Zajmujemy się również:

  • sprawdzeniem poszkodowanego w CEIDG, portalu podatkowym Ministerstwa Finansów,
  • wyliczaniem odszkodowania należnego,
  • określaniem możliwości uznania powództwa,
  • oceną możliwości zawezwania do ugody,
  • oceną opinii biegłych powołanych w procesach sądowych,
  • oceną możliwości wniesienia apelacji o odszkodowanie z tytułu utraconych dochodów lub renty.

Jeżeli szukają Państwo firmy rzetelnie wykonującej opiniowanie roszczeń z umów ubezpieczenia, zapraszamy do kontaktu. Specjalistyczna wiedza poparta wieloletnią praktyką pozwala nam świadczyć najwyższy standard usług.