Szkolenia ubezpieczeniowe

Jednym z wielu obszarów naszej działalności jest przeprowadzanie szkoleń ubezpieczeniowych. Działamy na terenie całego kraju, organizując profesjonalne zajęcia skierowane zarówno do ubezpieczycieli, jak i innych podmiotów rynku ubezpieczeniowego. Wieloletnia praktyka i szeroka wiedza naszych pracowników to gwarancja najwyższego poziomu merytorycznego wykładów i warsztatów.

Jesteśmy elastyczni i do każdego zlecenia podchodzimy w sposób indywidualny. Program szkolenia ubezpieczeniowego zawsze jest dostosowany do potrzeb i oczekiwań konkretnego Klienta. Informacje przekazujemy w sposób zrozumiały i dbamy o ciekawą formę zajęć. Skupiamy się nie tylko na samym przedstawieniu informacji – zależy nam na tym, by wyposażyć odbiorców w praktyczną wiedzę, z której będą mogli korzystać na co dzień podczas pełnienia swoich obowiązków.

 

Jakie szkolenia ubezpieczeniowe organizujemy?

Z myślą o wygodzie Klientów szkolenia ubezpieczeniowe prowadzimy w siedzibie zleceniodawcy – możemy również przygotować spotkanie online. Zakres tematyczny naszych warsztatów jest bardzo szeroki. Organizujemy zajęcia dotyczące m.in.:

 • ubezpieczeń majątkowych,
 • ubezpieczeń osobowych,
 • ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnych.

Prowadzone przez nas szkolenia o ubezpieczeniach obowiązkowych, komunikacyjnych czy z zakresu prawa ubezpieczeniowego zawsze są dopasowane do potrzeb odbiorców pod względem metod dydaktycznych. Każdy uczestnik otrzymuje ponadto wartościowe materiały szkoleniowe. Po zajęciach zapewniamy Klientom 2 miesiące bezpłatnych konsultacji.

Jeżeli szukają Państwo firmy doświadczonej w organizacji profesjonalnych szkoleń ubezpieczeniowych, serdecznie zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów oferty.

 

Szkolenia z zakresu ubezpieczeń OC

Przeprowadzamy rzetelne i kompleksowe szkolenia z ubezpieczeń OC. Poruszamy tematykę OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i OC rolników. Szczegółowo omawiamy zasady regulujące umowę OC posiadaczy mechanicznych pojazdów oraz budynków rolniczych. Uczestnicząc w naszych szkoleniach, mogą mieć Państwo pewność, że otrzymają aktualne informacje. Prowadzimy jednodniowe szkolenia, trwające 8 godzin, dzięki czemu jesteśmy dostępni szerokiemu gronu odbiorców.

 

Szkolenia z likwidacji szkód OC

Prowadzimy również szczegółowe szkolenia z likwidacji szkód OC w wersji podstawowej oraz rozszerzonej. Na szkoleniu przedstawiamy podstawy prawa ubezpieczeniowego oraz zasady rządzące rynkiem ubezpieczeniowym. Omawiamy również wszystkie przepisy kodeksu cywilnego, które są przydatne podczas likwidacji szkód. Są to kilkudniowe szkolenia, które trwają od 2 do 3 dni.

 

lP. KATEGORIA SZKOLENIA  TEMATYKA I ZAKRES SZKOLENIA  CZAS TRWANIA 
 1.

OC posiadaczy pojazdów

mechanicznych

umowa ubezpieczenia

 1. Zasady dotyczące umowy ubezpieczenia obowiązkowego w świetle regulacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (definicje, zawarcie, wypowiedzenie, opłacenia składki, zwrot składki, likwidacja szkód, regres, składanie oświadczeń woli itp.
 2. Zasady regulujące umowę OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – kogo dotyczy obowiązek ubezpieczenia, okresy trwania umowy, zawarcie i rozwiązanie umowy, wypowiedzenie umowy, składka ubezpieczeniowa, zwrot składki, sprzedaż pojazdu i jej konsekwencje, podwójne ubezpieczenie, kiedy przysługuje odszkodowanie, suma gwarancyjna, ruch zespołu pojazdów, regres.
 3. Podmioty rynku ubezpieczeniowego – zadanie i funkcje UFG i PBUK.

 1 dzień

(8 godz.)

 2.  OC rolników - umowa ubezpieczenia
 1. Zasady dotyczące umowy ubezpieczenia obowiązkowego w świetle regulacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (definicje, zawarcie, wypowiedzenie, opłacenie składki, zwrot składki, likwidacja szkód, regres, składanie oświadczeń woli itp.).
 2. Zasady regulujące umowę OC rolników – kogo dotyczy obowiązek ubezpieczenia, okres trwania umowy, rozpoczęcie i zakończenie ochrony ubezpieczeniowej, zmiany w majątku, rozwiązanie umowy, kiedy przysługuje odszkodowanie , sumy gwarancyjne, wyłączenia odpowiedzialności, regres.
 3. Zasady regulujące umowę ubezpieczenia budynków rolniczych – obowiązek ubezpieczenia, okres trwania umowy, zawarcie kolejnej umowy, podwójne ubezpieczenie, zmiana posiadania, wyłączenie budynku z ubezpieczenia, przedmiot ubezpieczenia, ustalanie wysokości szkody.
 4. Podmioty rynku ubezpieczeniowego – funkcje i zadania UFG.

 1 dzień

(8 godzin)

 3.

OC posiadaczy pojazdów mechanicznych-likwidacja szkód - WARIANT PODSTAWOWY

 1. Prawo ubezpieczeniowe i rynek ubezpieczeniowy – podstawy.
 2. Likwidacja szkód w świetle regulacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.
 3. Ustalanie odpowiedzialności cywilnej uczestników wypadku komunikacyjnego.
 4. Przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy przydatne przy likwidacji szkód.

 2 dni

(2 x 8 godzin)

 4.

 OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – likwidacja szkód – WARIANT ROZSZERZONY

 

 1. Prawo ubezpieczeniowe i rynek ubezpieczeniowy – źródła prawa ubezpieczeniowego, co regulują ustawy ubezpieczeniowe, definicja działalności ubezpieczeniowej, klasyfikacja umów ubezpieczenia , OWU w świetle ustawy o działalności ubezpieczeniowej i kodeksu cywilnego, podmioty rynku ubezpieczeniowego, umowa ubezpieczenia w kodeksie cywilnym.
 2. Likwidacja szkód w świetle regulacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.
 3. Ustalanie odpowiedzialności cywilnej uczestników wypadku komunikacyjnego.
 4. Przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy przydatne przy likwidacji szkód.
 5. Pojazd zastępczy.
 6. Utracone dochody – definicja szkody, sposób ustalania, różne formy opodatkowania.

 3 dni

(3 x 8 godzin)

 5.

Ustalanie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego – WARIANT PODSTAWOWY

 

 1. Zasady odpowiedzialności posiadacza pojazdu mechanicznego.
 2. Definicja ruchu pojazdu.
 3. Odpowiedzialność cywilna a odpowiedzialność karna.
 4. Przyczynienie (definicja, rodzaje, ocena , ćwiczenia na przykładach).
 5. Ruch pojazdu czy ruch przedsiębiorstwa?
 6. Warsztaty praktyczne – ustalanie odpowiedzialności cywilnej na podstawie casusów, uzasadnianie decyzji.

 1 dzień

(8 godzin)

 6.

Ustalanie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego –
WARIANT ZAAWANSOWANY

 1. Przypomnienie podstawowych informacji niezbędnych do ustalania odpowiedzialności cywilnej – co to jest odpowiedzialność cywilna, odpowiedzialność cywilna a odpowiedzialność gwarancyjna, zasady odpowiedzialności, definicja ruchu, odpowiedzialność cywilna a odpowiedzialność karna.
 2. Szkody wyrządzone przez siły przyrody.
 3. Szkody wyrządzone przez zwierzęta.
 4. Przyczynienie (definicja , rodzaje, kryteria, ćwiczenia).
 5. Samoczynne zapalenie sie pojazdu mechanicznego.
 6. Ruch pojazdu czy ruch przedsiębiorcy.
 7. Warsztaty praktyczne – ustalanie odpowiedzialności cywilnej na podstawie casusów , uzasadnianie decyzji.

 1 dzień

(8 godzin)

 7.

 Przyczynienie sie poszkodowanego do powstania szkody

 

 1. Podstawy prawne
 2. Definicja, rodzaje przyczynień, związek przyczynowy i ciężar dowodu.
 3. Miarkowanie stopnia przyczynienia – ćwiczenia praktyczne, uzasadnianie decyzji.
 4. Praktyczne ćwiczenia z samodzielnego pisania decyzji.

 1 dzień

(8 godzin)

 8.

Szkody na osobie – zadośćuczynienie za krzywdę i koszy leczenia

 

 1. Zadośćuczynienie za krzywdę – podstawy prawne, osoba uprawniona, prawa spadkobierców, uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia, jak ustalić kwotę należnego świadczenia, przyczynienie się poszkodowanego, stanowisko orzecznictwa.
 2. Koszty leczenia i rehabilitacji – podstawy prawne, charakterystyka roszczenia, osoby uprawnione , normalne następstwo i adekwatny związek przyczynowy.
 3. Podstawowe rodzaje roszczeń – omówienie.
 4. Koszty leczenia, rehabilitacji leczniczej, rehabilitacji zawodowej, zakup środków ortopedycznych, specjalne odżywianie, opieka osoby trzeciej, usługi pielęgniarskie, leczenie niekonwencjonalne, koszty sanatorium.
 5. Dostosowanie mieszkania/ domu do potrzeb osoby niepełnosprawnej, środek transportu dla osoby niepełnosprawnej.
 6. Koszty leczenia – stanowisko orzecznictwa.

 1 dzień

(8 godzin)

 9.

 Szkody na osobie - śmierć poszkodowanego - odszkodowanie i zadośćuczynienie

 

 1. Jednorazowe odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej – podstawy prawne, charakterystyka roszczenia, osoby uprawnione, prawa spadkobierców, kryteria przyznawania, sposób dokumentowania, stanowisko orzecznictwa i casusy.
 2. Zadośćuczynienie za krzywdę po śmierci osoby bliskiej – podstawy prawne, osoby uprawnione, kryteria przyznawania, sposób dokumentowania, prawa spadkobierców, stanowisko orzecznictwa i casusy.
 3. Zbieg prawa do świadczeń w przypadku śmierci poszkodowanego w trakcie rozpatrywania roszczeń z tytułu szkody na osobie.

 1 dzień

(8 godzin)

 

KATEGORIA SZKOLENIA

TEMATYKA I ZAKRES SZKOLENIA

CZAS TRWANIA

10

Szkody na osobie -

renta dla

poszkodowanego 

 1. Wprowadzenie – podstawy prawne , wyrównawczy charakter renty z OC, klasyfikacja rent.
 2. Renta z tytułu utraconych dochodów – podstawy prawne, ustalanie prawa do renty, częściowa niezdolność do pracy, ograniczenia czasowe wypłaty renty, dokumentowanie, metody wyliczania renty, stanowisko orzecznictwa, casusy.
 3. Renta z tytułu zwiększonych potrzeb – podstawy prawne, ustalanie prawa do renty, elementy składowe renty, stanowisko orzecznictwa i casusy.

 1 dzień 

(8 godzin)

 11

 Szkody na osobie - renta dla bliskich

 

 1. Renta obligatoryjna – podstawy prawne, zasadność przyznania renty , rozwiedziony małżonek a prawo do renty, konkubent a prawo do renty, renta dla małoletnich dzieci, renta dla pozostałego przy życiu małżonka, metody określania wysokości renty, dokumentowanie, stanowisko orzecznictwa
 2. Renta fakultatywna – podstawy prawne, zasadność przyznania renty dla różnych przypadków.

 1 dzień

(8 godzin)

 12  Szkody na osobie - przyczynienie
 1. Wprowadzenie – podstawy prawne, rodzaje przyczynień, kryteria oceny, ustalanie wysokości przyczynienia okiem praktyka.
 2. Przykłady i orzecznictwo:
  1. Brak zapiętych pasów bezpieczeństwa,
  2. Podróżowanie z nietrzeźwym kierującym,
  3. Poszkodowany pod wpływem alkoholu, w stanie nietrzeźwości,
  4. Wtargnięcie pieszego,
  5. Pieszy na przejściu dla pieszych,
  6. Zasada ograniczonego zaufania
  7. Odpowiedzialność małoletniego do lat 13.
 3. Podsumowanie – kiedy przyczynienie a kiedy współwina? czy można uwolnić sie z odpowiedzialności z powodu wyłącznej winy poszkodowanego?

 1 dzień

(8 godzin)

 13

Utracone dochody - umowa o pracę, umowy cywilnoprawne 

 

 1. Wprowadzenie – podstawy prawne, klasyfikacja roszczenia, metoda dyferencyjna ustalania szkody.
 2. Kilka słów o prawie podatkowym – źródła prawa podatkowego, przedawnienie obowiązku podatkowego, podmiot i przedmiot opodatkowania, unikanie podwójnego opodatkowania, sposoby opodatkowania (ogólnie).
 3. umowa o pracę a rosczenie o utracony dochód:
  1. Zawarcie i rozwiązanie umowy o pracę,
  2. Czas pracy i rozkłady czasu pracy,
  3. Obowiązek zgłoszenia pracownika do ZUS,
  4. Czasowa niezdolność do pracy – przysługujące świadczenia,
  5. Świadczenia z ustawy wypadkowej,
  6. Elementy wynagrodzenia,
  7. Składka podatkowa i wyliczanie dochodu netto
  8. Ćwiczenia praktyczne.
 4. Umowy cywilno prawne – umowa o dzieło, umowa zlecenia, kiedy utracony dochód jest rzeczywisty a nie hipoteczny?
 5. Ćwiczenia praktyczne.

 1 dzień

(8 godzin)

 

 14

Utracone dochody – działalność gospodarcza

 

 1. Wprowadzenie – podstawy prawne, metoda dyferencyjna ustalania rozmiaru szkody, klasyfikacja roszczeń.
 2. Kilka słów o prawie podatkowym – źródła prawa podatkowego, przedawnienie obowiązku podatkowego, podmiot i przedmiot opodatkowania, sposoby obliczania należnego podatku.
 3. Ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą (obowiązki zgłoszeniowe, wymiar składki, należne świadczenia).
 4. Działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach ogólnych (obowiązki zgłoszeniowe, ewidencyjne, zaliczki, ulgi, ustalane dochodu netto, przykłady).
 5. Działalność gospodarcza opodatkowana ryczałtem ewidencjonowanym (obowiązki zgłoszeniowe, ewidencyjne, stawki ryczałtu, zaliczki na podatek, ustalanie dochodu netto, przykłady).
 6. Działalność gospodarcza opodatkowana kartą podatkową (dla kogo, obowiązki zgłoszeniowe i ewidencyjne, wymiar podatku, ustalanie dochodu netto, przykłady)
 7. Utracone dochody taksówkarzy (metody opodatkowania, opodatkowanie podatkiem VAT, kasy rejestrujące, określanie dochodu netto na przykładach)

 1 dzień

(8 godzin)

 

 15

 Utracone dochody - rolnicy

 

 1. Wprowadzenie – podstawy prawne, metoda dyferencyjna ustalania rozmiaru szkody, klasyfikacja roszczeń.
 2. Rodzaje działalności rolniczej.
 3. Formy opodatkowania (podatek rolny, podatek dochodowy, podatek VAT, obowiazki ewidencyjne i zgłoszeniowe).
 4. Ubezpieczenie społeczne rolników (zdrowotne, społeczne, przysługujące świadczenia).
 5. Określanie dochodu netto z gospodarstwa rolnego (działy specjalne produkcji rolnej, rolnik wystawiający faktury VAT, zastąpienie pracy rolnika pracą najemną).
 6. Ćwiczenia praktyczne.

1 dzień

(8 godzin)

 16

 Roszczenia dodatkowe przy szkodach z OC

 

 1. Pojazd zastępczy (podstawy prawne, stanowisko Sądu Najwyższego, praktyka rynkowa).
 2. Koszt naprawy uszkodzonego pojazdu (normalne następstwo szkody, związek przyczynowy, amortyzacja, oryginalne czy nie?).
 3. Koszty zniszczonych rzeczy (związek przyczynowy, dokumentowanie, ustalanie należnego odszkodowania).

inne tematy istotne dla zleceniodawcy

1 dzień

(do 8 godzin)

 17

Orzecznictwo Sądu Najwyższego w likwidacji szkód

 

 Praktyczne zastosowanie uchwał Sądu Najwyższego w zakresie:

 1. Najmu pojazdu zastępczego.
 2. Zastosowania potrąceń amortyzacyjnych.
 3. Zastosowania części nowych do naprawy pojazdu po wypadku.
 4. Kosztów pełnomocnika ponoszonych w postępowaniu przesądowym.
 5. Możliwość dochodzenia regresu od spadkobierców nietrzeźwego kierującego.

1 dzień

(do 8 godzin)