Opiniowanie roszczeń z umów ubezpieczenia

Wykonujemy opiniowanie roszczeń z umów ubezpieczenia. Jednym z najtrudniejszych, bo najbardziej pracochłonnych, w pracy likwidatora są roszczenia dotyczące odszkodowania z tytułu utraconych dochodów lub renty wyrównawczej należnej z tego tytułu.

 

W swojej działalności opiniuję roszczenia tego rodzaju: 

  • na etapie zgłoszonego roszczenia (ocena roszczenia, zakres przedstawionych i niezbędnych do przedstawienia dokumentów, sprawdzenie poszkodowanego w CEIDG, portalu podatkowym Ministerstwa Finansów, portalu Ministerstwa Rolnictwa w zakresie otrzymanej dotacji z UE, sprawdzenie ewentualnych powiązań np. w innych spółkach itp., wyliczenie kwoty bezspornej odszkodowania, wyliczenie odszkodowania należnego, propozycje zawarcia ugody, inne niezbędne ustalenia);
  • na etapie złożenia pozwu przez poszkodowanego – ocena roszczenia (jak wyżej), wskazanie brakujących dokumentów i danych, wskazanie niezbędnych środków dowodowych, określenie możliwości uznania powództwa (w całości lub części), ocena możliwości zawezwania do próby ugodowej;
  • w trakcie procesu - przede wszystkim w zakresie recenzji opinii biegłych powołanych w sprawie sądowej;
  • na etapie apelacji – ocena możliwości apelowania wyroku w zakresie odszkodowania o utracone dochody lub rentę; wskazanie argumentów i środków dowodowych.

Wydawane opinie dotyczą:

  • wszystkich obszarów aktywności zawodowej tj. pracowników, zleceniobiorców, prowadzących działalność gospodarczą, wykonujących wolne zawody, rolników, marynarzy, lekarzy, osób bezrobotnych (obietnica pracy złożona tuż przed wypadkiem) i innych (zgodnie ze zleceniem);
  • aktywności zawodowej zarówno na terenie Polski, jak i za granicą (zagraniczne systemy podatkowe, unikanie podwójnego opodatkowania, metody uwzględniania dochodów zagranicznych w rozliczeniu z polskim fiskusem, metody dowodowe. Prowadzenie działalności gospodarczej w innych krajach, prawo do świadczeń z zagranicznych systemów ubezpieczenia społecznego itp.).

 

Przeciętny czas oczekiwania na wydanie opinii to tydzień – w sprawach pilnych np. z powodu terminu odpowiedzi na pozew, terminu złożenia apelacji, odpowiedzi na reklamację itp. – możliwe wykonanie opinii na cito.

 Opinię i fakturę przekazuję w formie pliku pdf (z niezbędnymi załącznikami, dotyczącymi danych ustalonych w trakcie wykonywania opinii) – możliwe przesyłanie opinii i faktury pocztą (na życzenie zleceniodawcy).

 

wypełnianie papierów

tabelki rozliczeniowe

CENNIK USŁUG ZA WYDANIE OPINII

Podstawowa opinia (pierwsza w sprawie) - 600 zł brutto

Opinia uzupełniająca do tej samej sprawy - 400 zł brutto

Opinia w sprawie utraconych dochodów rozszerzona o ocenę możliwości zarobkowych poszkodowanego (do określenia metody wyliczenia renty wyrównawczej z tego tytułu) – 1.000 zł brutto

Inne zlecenia w tym obszarze - cena ustalana indywidualnie.