Opiniowanie roszczeń

Jednym z najtrudniejszych, bo najbardziej pracochłonnych, w pracy likwidatora są roszczenia dotyczące odszkodowania z tytułu utraconych dochodów lub renty wyrównawczej należnej z tego tytułu.

 

W swojej działalnosći opiniuję roszczenia tego rodzaju: 

  • na etapie zgłoszonego roszczenia (ocena roszczenia, zakres przedstawionych i niezbędnych do przedstawienia dokumentów, sprawdzenie poszkodowanego w CEIDG, portalu podatkowym Ministerstwa Finansów, portalu Ministerstwa Rolnictwa w zakresie otrzymanej dotacji z UE, sprawdzenie ewentualnych powiązań np. w innyc spółkach itp., wyliczenie kwoty bezspornej odszkodowania, wyliczenie odszkodowania należnego, propozycje zawarcia ugody, inne niezbędne ustalenia)
  • etapie zlożeniu pozwu przez poszkodowanego - ocena roszczenia (jak wyżej),  wskazanie brakujacych dokumentów i danych, wskazanie niezbędnych środków dowodowych, określenie możliwości uznania powództwa (w calości lub cześci), ocena możliwosci zawezwania do próby ugodowej,
  • w trakcie procesu - przede wszystkim w zakresie recenzji opinii biegłych powołanych w sprawie sądowej
  • na etapie apelacji - ocena możłiwości apelowania wyroku w zakresie odszkodowania o utracone dochody lub rentę; wskazanie argumentów i środków dowodowych

Wydawane opinie dotyczą:

  • wszystkich obszarów aktywnosci zawodowej  tj. pracowników, zleceniobiorców, prowadzących działalnosć gospdarczą, wykonujacych wolne zawody, rolników, marynarzy, lekarzy, osób bezrobotnych (obietnica pracy złożona tuż przed wypadkiem) i innych (zgodnie ze zleceniem),
  • aktywnosci zawodowej zarówno na terenie Polski jak i za granicą (zagraniczne systemy podatkowe, unikanie podwójnego opodatkowania, metody uwzgledniania dochodów zagranicanych w rozliczeniu z polskim fiskusem, metody dowodowe. prowadzenie działalności gospodarczej w innych krajach, prawo do świadczeń  z zagranicznych systemów ubezpieczenia społecznego itp.)

 

Przeciętny czas oczekiwania na wydanie opinii to 1 tydzień - w sprawach pilnych np. z powodu terminu odpowiedzi na pozew, terminu złożenia apelacji, odpowiedzi na reklamację itp. - możliwe wykonanie opinii na cito.

 

Opinię i fakturę przekazuję w formie pliku pdf (z niezbędnymi załącznikami, dotyczącymi danych ustalonych w trakcie wykonywania opinii) - możłiwe przesyłanie opinii i faktury pocztą (na życzenie zleceniodawcy).

 

wypełnianie papierów

tabelki rozliczeniowe

CENNIK USŁUG ZA WYDANIE OPINII

Podstawowa opinia (pierwsza w sprawie) - 600 zł brutto

Opinia uzupełniajaca do tej samej sprawy - 400 zł brutto

opinia w sprawie utraconych dochodów rozszerzona o ocenę możliwości zarobkowych poszkodowanego (do określenia metody wyliczenia renty wyrównawczej z tego tytułu) - 1.000 zł brutto

Inne zlecenia w tym obszarze - cena ustalana indywidualnie.