Referencje

zdjęcie portretowe

Z rynkiem ubezpieczeniowym związana jestem od 1989 roku. Przez 22 lata pracowałam  w TUiR WARTA SA, w której zdobywałam wiedzę i doświadczenie od stanowiska likwidatora zagranicznych szkód komunikacyjnych, poprzez stanowisko Dyrektora Centrum Likwidacji Szkód, do stanowiska Managera Zespołu Procesowego ds. Likwidacji Szkód. Przez wiele lat reprezentowałam TUiR WARTA jako jej przedstawiciel w Komisji Ubezpieczeń Komunikacyjnych PIU oraz zostałam odznaczona przez PIU odznaką "Zasłużony dla Ubezpieczeń".  Współpracę z TUiR WARTA SA zakończyłam w październiku 2011 roku i obecnie dzielę się zdobytą wiedzą i doświadczeniem w formie prowadzonych i przygotowywanych przeze mnie szkoleń, seminariów i warsztatów z wiedzy ubezpieczeniowej. Nie jest to jedyna forma mojej działalnosci - zapraszam na prowadzone przeze mnie na rzecz Insurance Meeting Point seminaria oraz do czytania komentarzy do artykułów umieszczanych w Dzienniku Ubezpieczeniowym. Dodatkowo - jestem specjalistą od wykonywania audytów wewnętrznych procesu likwidacji szkód pod kątem wycieków finansowych (leakage) wynikających bądź z błędnych decyzji, bądź z polityki firmy. Moją specjalnością jest też rozliczanie roszczeń z tytułu utraconych dochodów - w ramach tej specjalizacji zajmuję się opiniowaniem zarówno zgłoszonych roszczeń, jak i opinii biegłych powoływanych w procesach sądowych. Na zlecenie klienta gotowa jestem zmierzyć się z każdym problemem ubezpieczeniowym dotyczącym ubezpieczeń non-life. Zapraszamy do poznania naszej oferty szkolenia z zakresu szkolenia z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnychszkolenia dla agentów ubezpieczeniowych.
 

 

PRZEPROWADZONE OTWARTE SEMINARIA i SPOTKANIA WARSZTATOWE:

1.12.2011 - "Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK - podejście procesowe", organizator: Insurance Meeting Point

23.02.2012 - "Zbieg świadczeń z różnych tytułów przy szkodzie osobowej z OC ", organizator: Insurance Meeting Point

13.04.2012 - "Zadośćuczynienie i odszkodowanie dla osób bliskich z art 446 par. 3 i 4 k.c.", organizator Insurance Meeting Point

10.05.2012 - "Koszty leczenia i rehabilitacji w obsłudze szkód na osobie" , organizator: Insurance Meeting Point,

31.05.2012 - "Renta dla osoby bezpośrednio poszkodowanej", organizator: Insurance Meeting Point

12.06.2012 - "Renta dla osób bliskich", organizator: Insurance Meeting Point

21.06.2012 - "Przyczynienie się poszkodowanego w procesie obsługi szkody na osobie", organizator: Insurance Meeting Point

10.01.2013 - "Utracone dochody prowadzącego działalność gospodarczą", organizator: Insurance Meeting Point

20.01.2013 - "Tendencje w orzecznictwie w sprawie rent" - referat na konferencji "Tendencje w orzecznictwie komunikacyjnym -na co należy się przygotować", organizator: Insurance Meeting Point

16.04.2014 - "Szkoda na osobie - dodatkowe koszty a normalne następstwo szkody" - organizator: Insurance Meeting Point

28.10.2014 - "Renty w orzecznictwie" - organizator: Insurance Meeting Point

15.01.2015 - "Utracone korzyści jako podstawa roszczenia - w praktyce i orzecznictwie" - organizator; Insurance Meeting Point

05.02.2015 - "Przyczynienie się poszkodowanego - spojrzenie praktyczne - trudne przypadki", organizator: Insurance Meeting Point

 24.11.2016 - "Roszczenia rentowe w aktualnym orzecznictwie sądowym", organizator: Insurance Meeting Point