Czym jest i jak wygląda szkolenie IDD?

IDD to skrót od Insurance Distribution Directive, nazwy unijnej dyrektywy obowiązującej od 2016 roku, która dotyczy sposobu dystrybucji ubezpieczeń. Celem dyrektywy jest stworzenie warunków, przy których klienci chcący skorzystać z nieobowiązkowych ubezpieczeń mogli świadomie wybrać produkt i korzystać z niego. Znajomość IDD jest niezbędna osobom, które chcą pracować w branży ubezpieczeniowej. Wiedzę w najlepszy sposób może przedstawić szkolenie.

Kto powinien znać unijną dyrektywę IDD i dla kogo są szkolenia?

Na rynku pojawia się coraz więcej produktów, które w skrócie będziemy nazywać „ubezpieczeniami”. Unijna dyrektywa zobowiązuje osoby zajmujące się opracowywaniem, prezentowaniem i sprzedażą ofert ubezpieczeniowych do tego, by przedstawiać propozycje klientom klarownie, ale nie tylko. Akty prawne są rozbudowane, nie da się tego uniknąć, bo nie ma tutaj miejsca na punkty, które mogłyby budzić wątpliwości. Szkolenia ubezpieczeniowe IDD są opracowane w taki sposób, by z obszernych treści wyłuskać najcenniejszą wiedzę i jasno przedstawić kluczowe treści.

Oferta corocznych szkoleń dla agentów ubezpieczeniowych i nie tylko

Oferta szkoleń dla agentów ubezpieczeniowych jest skierowana przede wszystkim do firm, które zatrudniają pracowników na takich stanowiskach. Może być interesująca także dla przedsiębiorców planujących rozszerzenie działalności o ubezpieczenia. Udział w podstawowych szkoleniach dla agentów ubezpieczeniowych potwierdzony właściwym certyfikatem jest obowiązkowy co roku. Dodatkowo firma może skorzystać z rozszerzonych modułów szkoleń, które uzupełniają wiedzę pracowników, jeśli chcą swoją ofertę kierować przede wszystkim do konkretnych odbiorców (np. rolników – OC, utracone dochody) lub specjalizować się w pomocy przy szkodach na osobie.