Jakie szkolenia obowiązkowo muszą przejść brokerzy ubezpieczeniowi?

Przedstawiciele niektórych zawodów są zobowiązani do odbywania cyklicznego doskonalenia zawodowego. Chodzi oczywiście o stosowne szkolenia, które umożliwiają nabywanie niezbędnych umiejętności, a także uaktualnianie swojego stanu wiedzy. Poniżej dowiesz się, jakie kursy są przeznaczone dla brokerów ubezpieczeniowych.

Zawód agenta ubezpieczeniowego a obowiązkowe szkolenia

Mogłoby się wydawać, że odbywanie szkoleń jest podyktowane jedynie chęcią zdobycia nowej wiedzy czy umiejętności. To po części prawda, jednak obowiązek ten wynika przede wszystkim z przepisów prawa. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy Dystrybucja ubezpieczeń, agenci muszą odbywać kursy w wymiarze co najmniej 15 godzin rocznie.

Realizacja omawianego obowiązku jest warunkiem zachowania prawa do wykonywania zawodu. Należy jednak wybierać szkolenia ubezpieczeniowe prowadzone przez doświadczone i wykwalifikowane osoby. Mówiąc wprost, broker i tak musi je odbyć, a więc warto jak najlepiej wykorzystać czas poświęcony na obowiązkowe kursy.

Jaki jest obligatoryjny zakres szkoleń dla brokerów ubezpieczeniowych?

Tę materię reguluj art. 12 ust. 4 wspomnianego aktu prawnego. Zgodnie z jego brzmieniem, szkolenie zawodowe musi uwzględniać charakter proponowanych umów ubezpieczenia, umów gwarancji ubezpieczeniowych lub umów reasekuracji, rodzaj dystrybutora ubezpieczeń lub dystrybutora reasekuracji oraz zakres wykonywanych czynności.

Przepisy prawa wskazują, że kurs może odbyć się zarówno w formie tradycyjnej, jak i online. E-learning musi jednak zakończyć się przeprowadzeniem testu. Warto podkreślić, że czas trwania szkolenia w wymiarze dziennym nie może przekraczać 8 godzin. Podmiot prowadzący ma zaś obowiązek wystawić dokument poświadczający uczestnictwo z uwzględnieniem wymaganych prawem elementów.