Dlaczego aktualne szkolenia w branży ubezpieczeniowej są ważne dla firmy?

Jak w wielu branżach, tak samo w sprzedaży ubezpieczeń ważne jest ciągłe poszerzanie swoich kompetencji, by wraz ze zdobywanym doświadczeniem być na bieżąco z nowościami, jakie pojawiają się na rynku.

Wiadomym jest, że pracownik dobrze wyszkolony, to pracownik efektywny i kompetentny. Powierzenie obowiązków firmowych osobie, która przeszła szereg niezbędnych i być może nawet dodatkowych szkoleń jest możliwe i nie generuje stresu, bo ma się pewność, że osoba taka jest dobrze obeznana w najnowszych przepisach. Branża ubezpieczeń jest gałęzią, która bezwzględnie wymaga wysokich kompetencji i profesjonalizmu, bo efekty ewentualnego błędu mogą być zatrważające. 

Aktualne szkolenia w branży ubezpieczeń są niezbędne do wykonywania obowiązków zawodowych 

Poza podwyższaniem kompetencji zawodowych aktualne szkolenia w branży ubezpieczeń są furtką do pracy, a bez poświadczonego odbycia szkolenia nie ma możliwości wykonywania swoich obowiązków. W związku z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń każdego roku agenci ubezpieczeniowi zobligowani są do odbycia 15-godzinnego obowiązkowego szkolenia zawodowego. Jest to o tyle ważne, że rzeczywiście jest egzekwowane, a skutki nieprzebycia takiego szkolenia realnie wpływają na możliwość wykonywania zawodu. Bez ważnego szkolenia dla brokerów agent ubezpieczeniowy może spodziewać się nie tylko blokady dostępów do systemów sprzedażowych, ale nawet wykreślenia z rejestru agentów ubezpieczeniowych.

Warto pamiętać, że nie ma możliwości doszkolenia się w następnym roku, gdy nie uczestniczyło się w ustawowych 15 godzinach szkolenia. 15 godzin to coroczny wymóg, a certyfikaty jego ukończenia co do zasady umieszcza się w Extranecie do końca listopada każdego roku. Zakres tematyczny szkoleń dostosowany jest do gałęzi, w jakich obracają się kursanci to znaczy, że np. agenci majątkowi mają obowiązek uczestniczyć jedynie w kursie ubezpieczeń majątkowych, a dodatkowo istnieje możliwość wybrania zagadnień, które kursanci uznają najbardziej przydatne.