Dlaczego warto podnosić kompetencje pracowników działów back-office-u?

Pracownicy działu back-office nie odpowiadają bezpośrednio za sprzedaż, często wręcz są “niewidoczni” dla klienta, ale odpowiadają za szereg procesów mających kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Ich umiejętności i wiedza są więc tak samo istotne jak pracowników działających na „linii frontu”, czyli front office. W tym wpisie wyjaśnimy, dlaczego firmy działające w branży ubezpieczeniowej powinny dbać o podnoszenie kompetencji pracowników back-office.

Kim jest pracownik działu back-office?

Obowiązki pracowników działu back-office są różnorodne. To właśnie oni zajmują się m.in. obsługą księgowo-finansową, prawną, wsparciem IT, HR, zarządzaniem danymi, zakupami itd. Jest to jednostka administracyjna, której nadrzędnym celem jest dbanie o prawidłowe funkcjonowanie całej firmy. Pośrednio wspierają zarówno wizerunek przedsiębiorstwa, jak i procesy związane ze sprzedażą i obsługą klienta. Bez profesjonalnego back-office-u trudno o sprawnie działający biznes.

Dlatego też w interesie przedsiębiorstwa jest dbanie o podnoszenie kompetencji pracowników back-office - nie tylko tych związanych bezpośrednio z ich pracą na danym stanowisku, ale również obejmujących dziedzinę, w której działa firma, np. branżę ubezpieczeniową.

Rozwój kompetencji pracowników back-office 

Wiele firm działających w branży ubezpieczeniowej skupia się przede wszystkim na rozwijaniu działań sprzedażowych. Trzeba jednak pamiętać o tym, że pracownicy działu back-office wspierają sprzedaż, dlatego też ich kompetencje również mają wpływ na wizerunek i sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Powinni mieć oni wiedzę z zakresu branży, w jakiej działają. Dobrym rozwiązaniem mogą więc okazać się szkolenia ubezpieczeniowe, które zapewnią im podstawową wiedzę na temat tej dziedziny, w tym przede wszystkim prawa ubezpieczeniowego. Warto podnieść ich wiedzę z zakresu podstaw ubezpieczeń.

Tego rodzaju szkolenia podnoszą ogólną świadomość pracowników — bez względu na zajmowane stanowisko — obejmującą dziedziną, w jakiej na co dzień działają. Dzięki temu podczas realizacji swoich codziennych działań będą lepiej rozumieć cel i misję firmy. Ich wysokie kompetencje są również ważne ze względów wizerunkowych. Podnoszenie kompetencji pracowników to tak naprawdę najlepsza inwestycja dla każdego przedsiębiorstwa.