Ile kosztują szkolenia dla pracowników likwidacji szkód?

W firmach ubezpieczeniowych czy kancelariach odszkodowawczych pokutuje wciąż przekonanie, że szkolenia dla pracowników likwidacji szkód nie są potrzebne - bo przecież wszystko jest opisane w procedurach i wytycznych. A jak czegoś nie ma to można się tego dowiedzieć od bardziej doświadczonej koleżanki czy kolegi. 

Jest to założenie fałszywe - brak aktualizowania wiedzy w tym zakresie uniemożliwia sprawne wykonywanie pracy likwidatora. Zbyt niskie kompetencje to gorszy poziom obsługi klienta. I chociaż mówi się, że likwidacja szkód nie ma związku z tym, w której firmie klient dokona ubezpieczenia - to jest istotna dla kreowania pozytywnej opinii o firmie. W przypadku gdy roszczenie dotyczy wiedzy specjalistycznej np. utraconych dochodów - ubezpieczyciel lub kancelaria odszkodowawcza mogą skorzystać z pomocy eksperta zajmującego się opiniowanie roszczeń. Obie te formy tj. szkolenie dla pracowników i wykonanie opinii zewnętrznych gwarantują odpowiednie przygotowanie pracowników do pełnienia nałożonych na nich funkcji.

Ich celem jest przygotowanie kursantów do szeregu zadań związanych z likwidacją szkód, zgodnych z zasadami wewnętrznymi i aktualnym stanem prawnym. Na rynku jest wiele firm szkoleniowych oferujących szkolenia z dziedziny likwidacji szkód, ale wiele z nich opartych jest na ustalonym przez organizatora harmonogramie niedostosowanym do indywidualnych potrzeb zamawiającego. Tym właśnie różnimy się od innych firm - słuchamy klientów i przygotowujemy szkolenia skrojone "na wymiar" wedle oczekiwań. Z tego powodu ceny szkoleń ustalane są indywidualnie - a ich cena zależy od kilku elementów. 

Koszt szkolenia z likwidacji szkód

  • Pierwszym czynnikiem, który ma wpływ na cenę takiego kursu to tematyka. W zależności od głównego elementu szkolenia może przybrać ono inną formę.
  • Ponadto, pod uwagę należy wziąć długość szkolenia. Może ono mieć formę jednodniowego wykładu, dwudniowego lub kilkudniowego cyklu wykładowo-ćwiczeniowego.
  • Co więcej - forma. Zgodnie z życzeniem klientów możliwie jest przygotowanie szkolenia w formie wykładów, wykładów połączonych z warsztatami czy spotkania konsultacyjnego oraz szkolenia on-line (te ostatnie wyłącznie dla małych grup szkoleniowych).
  • Miejsce... W zależności od prośby klienta możliwe jest przeprowadzenie szkolenia w Warszawie, ale i w innym mieście.
  • Nie bez znaczenia jest także liczba uczestników szkolenia. Ilość osób biorących udział w spotkaniach również będzie miała wpływ na ostateczną cenę szkolenia.

Choć nieznajomość ceny może początkowo stwarzać pozornie pewną niedogodność, to indywidulane podejście do klienta daje możliwość wypracowania rozwiązań korzystnych dla obydwu stron.  Zleceniodawca uzyskuje też pewność, że szkolenie spełni jego oczekiwania w takim zakresie w jakim tego potrzebuje.