Jak przygotować roszczenie z umowy ubezpieczenia?

Dobrze sporządzona umowa ubezpieczeniowa pozwala zabezpieczyć się finansowo na wypadek nieoczekiwanych wydarzeń, objętych w owej umowie. Chociaż wykupując polisę, ma się nadzieję na to, że nigdy nie zajdzie potrzeba, by rościć sobie prawa do odszkodowania, to jednak lepiej być zabezpieczonym. Umowa ubezpieczeniowa podpisywana jest w końcu po to, by na wypadek przykrego zdarzenia móc oczekiwać zadośćuczynienia finansowego. Nazywa się je tzw. roszczeniem ubezpieczeniowym.

Jest to nic innego, jak prawo osoby ubezpieczonej do świadczenia wynikającego z umowy. Po zdarzeniu losowym, objętym umową ubezpieczeniową należy sporządzić dokument roszczenia ubezpieczeniowego, który będzie podstawą do rozpatrzenia sprawy tj. okoliczności zdarzenia, warunków umowy itd. Później firma ubezpieczeniowa rozpocznie opiniowanie roszczenia i można oczekiwać decyzji. 

Zgłoszenie roszczenia ubezpieczeniowego

W pierwszej kolejności należy zgłosić się do firmy, z którą mamy podpisaną umowę ubezpieczeniową. W dzisiejszych czasach nie ma już potrzeby stawiania się w placówce firmy ubezpieczeniowej, a pierwsze formalności można załatwić przez Internet, wypełniając formularz lub dzwoniąc do oddziału firmy, lub na infolinię. Zdarza się, że firmy ubezpieczeniowe oferują opcję SMS z krótkim opisem zdarzenia, po którym pracownik firmy oddzwania, by dopełnić formalności. Niektóre firmy oferują nawet aplikację na smartfony czy czaty na stronach www. 

Zgłaszając się do towarzystwa ubezpieczeniowego w celu spisania umowy roszczeń z umowy ubezpieczenia, warto dostarczyć już przy pierwszym kontakcie po zdarzeniu komplet potrzebnych danych:

  • numer i rodzaj polisy,
  • data przystąpienia do ubezpieczenia,
  • imię i nazwisko,
  • data urodzenia,
  • PESEL.

Oprócz tego dobrze przygotować sobie notatkę z informacjami o zajściu zdarzenia oraz jego okolicznościach i osobach, których ono dotyczy. W przypadku śmierci osoby objętej polisą niezbędne będą również dane do wypłaty odszkodowania za ubezpieczenie na życie osoby uprawnionej do odbioru świadczenia, w tym: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, telefon, numer konta i nazwa banku. Zazwyczaj jest to dodatkowo skan dowodu osobistego. Resztą zajmą się pracownicy firmy ubezpieczeniowej.