Jakie elementy są istotne przy roszczeniu rentowym?

Kiedy zaczynamy szukać w sieci informacji na temat roszczeń rentowych z założeniem, że po prostu dotrzemy do wzorów wniosków i praktycznych wskazówek, czeka nas niepokojąca niespodzianka. W pierwszej kolejności wcale nie trafiamy na zakładki ZUS, tylko do przykładowych orzeczeń i wyroków sądowych w sprawie rent, czy Rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej. Dlaczego?

Dlaczego szukając informacji o roszczeniach rentowych, nie docieramy do stron ZUS?

Zacznijmy od odpowiedzi na pytanie zawarte we wstępie: dlaczego nie docieramy do www ZUS? - Bo na zusowskiej zakładce dotyczącej warunków wymaganych do przyznania renty nie przeczytamy o roszczeniach rentowych, nie znajdziemy ich też wśród definicji dotyczących niezdolności do pracy. Wszystko dlatego, że roszczenie to jedno ze spornych pojęć teorii prawa cywilnego. Skoro renta socjalna przysługuje osobom niezdolnym do pracy (całkowicie, częściowo), to dlaczego właściwie mamy rościć renty? - Dlatego też słowo roszczenie i jego pochodne nie pojawiają się w treściach ZUS.

Opiniowanie roszczeń do ubezpieczycieli sprawców. Pomoc w sporządzeniu wniosku z załącznikami

Nasza firma świadczy usługi opiniowania roszczeń z tytułu renty, inaczej ujmując: usługi opiniowania wniosków wraz z załącznikami, ale nie do ZUS, tylko do ubezpieczycieli sprawców np. z tytułu wypadków komunikacyjnych, czy wypadków przy pracy. Roszczenie to w prawie cywilnym uprawnienie do żądania od określonej osoby określonego świadczenia lub zaniechania działania. Chodzi więc o roszczenia uzupełniające pomiędzy wynagrodzeniem, jakie otrzymywałby poszkodowany, gdyby pracował nadal, a otrzymywaną inwalidzką rentą z ZUS. Wykazanie, jakie możliwości zarobkowe posiadał poszkodowany, wcale nie jest takie proste – stąd nasza oferta.