Na co zwracać uwagę wybierając program szkoleń dla pracowników ubezpieczeniowych?

Ciągłe podwyższanie kwalifikacji jest niezwykle ważne, by z powodzeniem wykonywać swoją pracę. Niektóre profesje nakładają na pracownika wymóg szkoleń, a bez ich ukończenia nie ma możliwości czynnej aktywności zawodowej.

Należy do nich również branża ubezpieczeniowa. Agenci ubezpieczeniowi zobowiązani są do wykonania 15-godzinnego szkolenia, każdego roku, a certyfikaty poświadczające ich uczestnictwo są jedynym gwarantem możliwości wykonywania pracy. Niedostosowanie się do tego wymogu może skutkować ograniczeniem dostępu do niezbędnych w pracy narzędzi i systemów, a finalnie nawet do usunięcia z rejestru agentów ubezpieczeniowych.

Dobrze więc wcześniej zastanowić się z jaką firmą szkoleniową podjąć współpracę, by zdążyć z przeprowadzeniem szkoleń na czas. Poza samym czasem jednak należy wziąć pod uwagę kilka czynników, które wyróżniają oferty szkoleniowe różnych firm. Przyszłe kompetencje pracowników ubezpieczeniowych uzależnione są od jakości szkoleń, więc to ważna decyzja.

Ważne czynniki przy wyborze szkoleń dla agentów ubezpieczeniowych

Dobrze, gdy firma organizująca szkolenia jest elastyczna i proponuje dostosowanie zajęć do potrzeb grupy szkoleniowej. Dotyczy to głównie tematyki i modułów, ale również czasu, na jaki rozłożone będzie szkolenie czy możliwość dojazdu do zleceniodawcy. Zorganizowanie szkolenia w siedzibie firmy zlecającej jest dużym ułatwieniem logistycznym i gwarantuje obecność wszystkich pracowników.

Dobrze, gdy firma organizująca szkolenia dla brokerów jest elastyczna i proponuje dostosowanie zajęć do potrzeb grupy szkoleniowej. Wykorzystanie wiedzy na konkretnych przykładach i rozmowa z prowadzącym szkolenie może rozwiać namnożone ewentualnie wątpliwości. Tym samym, szkolenie będzie bardziej efektywne, a pracownik lepiej wykwalifikowany.

Kluczowe są jednak referencje. Warto sprawdzić, czy firma, z którą planujemy podjąć współpracę ma doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń ubezpieczeniowych. Najcenniejsza wiedza to ta, czerpana od bardziej doświadczonych.