Na czym polega opiniowanie roszczenia z tytułu utraconych dochodów?

Kiedy właściwie możemy mówić o szkodzie w postaci utraconych korzyści i co należ wykazać, by otrzymać roszczenie z tytułu utraconych dochodów? Zerknijmy na prosty przykład, który wyjaśni, dlaczego w wielu sprawach pomoc likwidatora jest niezbędna, do czego potrzebne jest opiniowanie roszczenia z tytułu utraconych dochodów i czemu właściwie proces gromadzenia potrzebnych materiałów jest bardzo pracochłonny?

Utracone korzyści i możliwość domagania się roszczeń z tytułu utraconych dochodów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o szkodach w postaci utraconych korzyści możemy mówić wtedy, kiedy zajdzie szczególny związek przyczynowo-skutkowy. Najprostszy przykład: poszkodowany uległ wypadkowi i doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, które uniemożliwia mu wykonywanie pracy, a tym samym uzyskiwanie wynagrodzenia. Może domagać się wówczas roszczeń z tytułu utraconych dochodów. Jeżeli przepisy są z założenia klarowne, dlaczego właściwie potrzebne mogą być opinie specjalistów? - Sytuacje można różnie interpretować.

Konieczność udowodnienia, że korzyści rzeczywiście zostały utracone

Pomoc likwidatora, opiniowanie roszczeń z tytułu utraconych dochodów, jest szczególnie ważne w przypadku sytuacji, które można interpretować na różne sposoby. Np. ktoś uległ wypadkowi, który spowodował, że nie może chodzić. Jest niepełnosprawny, ma orzeczenie i jest mu wypłacana renta. Jego pensja przed wypadkiem była jednak dwa razy wyższa niż miesięczna renta. Nie może pracować na poprzednim stanowisku ze względu na niepełnosprawność i nie musi tego udowadniać. Jednak ktoś może stwierdzić, że mógłby pracować w innym miejscu za równie wysokie pieniądze. Opiniowanie roszczenia z tytułu utraconych dochodów, zebranie właściwych środków dowodowych i argumentów, mogą być tutaj niezbędne.